Použití růží

Šípkové růži na mezi nebo u lesa vybrala Příroda nejen stanoviště, ale zvolila i její sousedy. Může být pro ni přirozenější okolí, než je zeleň trávníku? A náhodní společníci, mateřídouška, devaterník či šalvěj nebo na okraji lesa keř trnky – to všechno tvoří soulad.

Porosty ve volné přírodě se vyskytují vždy ve zcela určitém společenství, které je výsledkem dlouhého třídění a všestranného přizpůsobování se jak navzájem, tak zároveň podmínkám stanoviště (slunce nebo stín, sucho či vlhko, složení půdy, živiny). Na březích potoků a řek nebo v močálech rostou zcela jiné rostliny než na suchých vřesovištích v horách. Zásady tohoto přírodě odpozorovaného společenství by se měly přenášet i do zahrady.