Růže v květináčích

květináčích se kdysi pěstovaly růže jen jako zvláštnost v zimních zahradách a zámeckých oranžeriích. Nyní se růže v květináčích pěstují pro zcela jiné účely a používají se k tomu zcela jiné druhy a odrůdy. Zakrslé růže se sázejí přímo do květináčů jako řízky, a tak se dopěstují k prodeji. Růže jiných skupin se nejdříve pěstují ve volné půdě. Obvykle jsou očkovány na podnoži R. multiflora, která nekoření tak hluboko jako jiné podnože. V množitelských podnicích se hrnkují v pozdním podzimu až začátkem ledna a do prodeje přicházejí v prvním květu, asi v druhé polovině dubna.

Modernizace pěstování a prodeje sazenic růží počítá do budoucna se značným rozšířením prodeje hotových rostlin v květináčích nebo kontejnerech, určených k výsadbám ve volné půdě v zahradě. Pro zákazníka je velkou výhodou, že si vybírá růži pohodlně, kdykoliv během léta přímo v květu a může ji do volné půdy vysadit i s kořenovým balem ihned nebo ještě lépe až na podzim. Vhodné odrůdy, nepříliš bujné, mohou se pěstovat trvale v nádobách pro výzdobu terasy, verandy, balkónu apod.

S kontejnerovými kulturami se začalo v amerických školkách a metoda se rychle rozšířila. Nepěstují se tak jen růže, ale všechny druhy listnatých dřevin, jehličnany apod. Zkušenosti ukázaly, že rostliny se mohou takto nejen dobře pěstovat, ale že se naskytují zcela nové prodejní možnosti. Zákazník totiž koupí mnohem spíše rostlinu, nabídnutou v plné kráse květů a olistění. Růže v nádobách se používají i k neobvyklé příležitostné dekoraci. Jedním z překvapení zahradnické výstavy v Kolíně nad Rýnem byla kvetoucí růžová zahrada, otevřená k večeru na místě, kde byl ráno ještě zelený trávník. Růže byly v kontejnerech, zapuštěných do půdy v trávníkové ploše.