Přirychlování růží

Květy růží se rozvíjejí na záhonech už v první polovině června a poslední podzimní květy ještě potěší, když již slabý mrazík zničil přes noc květy mnoha jiných rostlin. To však nám ještě nestačí. Snažíme se prodloužit čas květu růží buďto uspíšením zjara, nebo opožděním na podzim. Růže se naším přáním celkem ochotně podvoluje. Kromě rychlení v květináčích můžeme dosáhnout ranějšího nebo pozdějšího kvetení i na záhonech v zahradě.

   K přirychlení připravujeme růže již v předchozím roce. Vybíráme si statné, zdravé keře a podporujeme jejich vyzrání. Po vydatném jarním hnojení záhy omezíme hnojení dusíkem a koncem léta už růže ani nepovzbuzujeme hlubším řezem k opakování květu. Může jim prospět draslík, ale jinak potřebují klid. Výhony na podzim neřežeme a chráníme je před poškozením mrazy; zakryjeme je zvlášť vysoko nahrnutou ornicí a chvojím. V předjaří keře brzy odkrýváme a s jarním řezem začínáme již po polovině března. Mírný řez také přispívá k urychlení květu. Současně budujeme nad růžemi kryt, nejlépe z plastické fólie na kovových obloucích nebo jiné vhodné konstrukci, aby naše dílo nezničily noční mrazíky, které mohou nepříjemně překvapit ještě koncem března a v dubnu. Pamatujeme vždy na to, že ochranný kryt prospívá nejen růžím, ale i vývoji houbových chorob a živočišných škůdců a děláme proti nim včas postřiky. Přiměřeně zaléváme a s příchodem teplejšího počasí za dne větráme, aby se růže otužovaly.

   Přenosný fóliový kryt nám i na podzim pomůže prodloužit kvetení růží. Zase musíme poskytnout růžím dříve klid a již v létě je ani nezalévat. Zato dbáme na pravidelné ochanné postřiky, abychom bezpodmínečně udželi zdravé rostliny, hlavně listy, až do pozdního podzimu. Teprve v září začínáme s vydatnou zálivkou a děláme řez, jinak obvyklý až na jaře. Výsledkem je silné vyrašení květních stonků, a když je fóliovým krytem uchráníme před nočnímm mrazíky, můžeme očekávat květ nejen koncem října, ale při příznivém vývoji počasí často až do konce prosince. Keře takto dlouho vegetujících růží musíme zvlášť dobře chránit přes zimu, nechceme-li o ně přijít.