Choroby a škůdci

Růžím škodí nepříznivé podmínky prostředí, živočišní škůdci, houbové, bakteriální a virové choroby a plevely.

Nepříznivými podmínkami prostředí rozumíme nedostatek nebo přebytek živin, poškození mrazem, větrem, suchem, přebytkem vláhy apod. Některé z nich můžeme upravit nebo zmírnit jejich nepříznivé důsledky vhodnými zásahy, např. správnou výživou, zálivkou, řezem a vůbec celkovým ošetřením.

Růže poškozené mrazem, pokud přežily pohromu, jsou stále pozadu, mají listy menší, světlejší až žluté. Někdy je to jen na části keře, na některém výhonu, a je lépe jej dříve odříznout, aby ostatní rostly zdravě. Vážnější namrznutí se léčit nedá, ohrožený keř chřadne a málokdy se zotaví do té míry, aby mrazové poškození přežil.