Růže.cz – průvodce pěstováním růží

Pěstování a používání růží je doslova spojeno s vývojem a životem lidstva. O tom svědčí nejstarší historické prameny i výsledky studia vývoje rostlin na naší planetě. Růže provází člověka celý život. Růžemi vítáme narození nového občana, kytici růží přinášíme při každém životním jubileu nebo pracovním úspěchu, růže nechybí ve svatebních kyticích, při významných rodinných událostech, ale růžemi také doprovázíme zesnulého na poslední cestě. Růže můžeme darovat vždy, všude a každému s jistotou, že je rád přijme. V plné míře platí přísloví „Chceš-li udělat radost, daruj růži“.

Projíždíme-li městy a vesnicemi, chodíme-li po zahrádkářské osadě, zjistíme, že růže nechybí v žádné domácí zahrádce, veřejném parku a veřejné zeleni. Dokonce, i když nemáme zahrádku, můžeme pěstovat růže v květináčích za oknem pokoje a těšit se z krásy miniaturních květů. Ušlechtilé růže jsou rozšířeny ve všech světadílech, i když pocházejí s největší pravděpodobností z jihovýchodní Asie. Během vývoje rostlinné říše vznikl přirozenou cestou v přírodě velký počet planých, tzv. botanických druhů. Z nich si člověk vybral vhodné a začal je vědomě pěstovat a křížit. Získal téměř před dvěma sty lety první odrůdy. Dalším soustavným křížením a výběrem vyšlechtil stále další a další nové odrůdy, jejichž počet nyní již přesáhl 25 000. Některé odrůdy se pěstují již nejméně sto let. Šlechtitelé odkrývají stále nové vlastnosti a prvky krásy růží. Ukazují, že zdaleka ještě nejsou vyčerpány možnosti získávat nové a lepší odrůdy.

Proč si růže získaly tak velikou oblibu člověka? Příčin je velmi mnoho. Patří mezi ně především malá náročnost a velká přizpůsobivost rozmanitým přírodním podmínkám, mnohotvárnost velikosti, výšky a růstu druhů i odrůd, a tím možnost širokého použití, malé nároky na ošetřování, dlouhý věk, a především vlastnosti květů. Je to ladnost tvaru květů, jejich nesmírná krása a krásná barevnost, bohatost, vůně a trvanlivost. Patří sem i opakované kvetení během vegetace, možnost rychlení, pěstování na záhonech i v květináčích, použití do kytic i do váz a mnoho dalších předností. Jsou to však i některé hospodářské vlastnosti, např. vhodnost květů k výrobě oleje, použití šípků k výrobě některých konzervárenských výrobků, ale i léčivé účinky.

Není divu, že růže svou krásou a dalšími vlastnostmi upoutala pozornost umělců. Na celém světě je opěvována v písních i básních, ztvárněna malíři na obrazech, na poštovních známkách, v keramice, sklářství, textilu, výšivkách a krojích, ornamentech i heraldice šlechty i měst atd.

Růže je symbolem krásy, lásky a přátelství mezi lidmi i národy. Pro své vlastnosti byla už před naším letopočtem nazvána královnou květin. Tento název si právem zaslouží i dnes, neboť její význam, upotřebení a rozšíření stoupá právě nyní. Dokladem zvýšeného zájmu je nejen stoupající nákup řezaných květů, ale také vysoké požadavky nákupu sazenic keřových růží pro zahrádky i veřejnou zeleň. Dokonce i v ozelenění dálnic a okolí dopravní sítě se růže velmi dobře uplatní.