Výběr sazenic

Sazenice růží lze dnes koupit v některých odborných prodejnách, ale nelze dost dobře udržovat v obchodech tak bohatý sortiment, aby mohl být uspokojen i zákazník, který žádá jen určité, přesně označené odrůdy. V takových případech bude vždy nejlepší odběr přímo z růžové školky, kde je však zpravidla nutno včas si zajistit růže objednávkou.Růže ze vzdálenější školky jsou někdy delší dobu na cestě – někdy také zásilka trochu bloudí – a když růže rozbalíme, zjistíme, že jsou částečně zaschlé. Ani když je i kůra na výhonech trochu svraskalá, není ještě vše ztraceno. Sazenice ponoříme celé do vody na 24 hodin, a teprve když se ani potom kůra nenapne, bývá již konec nadějím. V obalech z nepropustné fólie se někdy vytvoří na výhonech bělavá plíseň, ale té se nemusíme obávat. Lehce ji spláchneme vodou, popřípadě slabým roztokem některého protihoubového přípravku.

   Mohou také nastat náhlé mrazíky a rostliny dojdou úplně promrzlé. Takové sazenice nesmějí přijít do tepla, ale musejí se dříve uložit ve studené, ale bezmrazé místnosti, a teprve až ponenáhlu zcela rozmrznou, lze je vysazovat nebo častěji založit již pro jarní sázení.

   Podzimní výsadbu pozdě došlých růží může znemožnit nejen zamrzlá, ale také silně rozmáčená půda. Potom nezbývá, než růže přes zimu založit. Čekáme-li zásilku růží a hrozí mrazy, přikryjeme vyhlédnuté místo již předem listím nebo jiným krytem, aby půda nepromrzla. Svazky musíme rozvázat, každou sazenici samostatně založit šikmo do půdy a kořeny pečlivě prosypat zeminou, aby nikde nevznikla dutina, v níž by mohly bujet zhoubné plísně. Obvykle je nutno opatřit také každou růži trvanlivou jmenovku.

   Již před odesláním ze školky měly být růže zbaveny listů. Když se tak nestalo, odstraníme před založením listy a popřípadě i měkké nevyzrálé části výhonů. Založené sazenice přihrneme zeminou tak, aby vyčnívaly jen konečky částečně již zkrácených výhonů. Listy, popř. zbytky odříznutých výhonků ihned spálíme, abychom nezavlekli do kultury zárodky chorob nebo škůdců. Vlastní řez vždycky ponecháváme na jaro.

   Podobným způsobem zakládáme i stromkové růže. Pro ty musíme ovšem vyhloubit delší příkop na sušším stinném místě, kam je uložíme s kořeny i s korunou ve vodorovné poloze, a zase každou zvlášť prosypeme zeminou, kterou navršíme tak, aby nad založenými stromky byla alespoň dvaceticentimetrová vrstva.

   V poslední době se v obchodech prodávají sazenice růží v polyetylénových sáčcích. S rostlinami, které byly nějakou dobu ve vytápěných místnostech obchodního podniku, musí se zacházet opatrně, protože mohou být již narašené v době, kdy je kupujeme. Na jaře by to nebylo tak velkou závadou, ale při podzimním sázení jsou narašená očka ohrožena brzkým příchodem mrazů.

   Některé zahraniční množitelské firmy zavedly nejmodernější způsob pěstování a prodeje růží. Dodávají zakořeněné růžové sazenice v tzv. kontejnerech, tj. nádobách z tmavé plastické hmoty. Takové růže lze vysazovat s celými kořenovými baly po celý rok, pokud není půda zmrzlá.