Školkování růží

   Podnože školkujeme v časných jarních měsících, aby do očkování patřičně zesílily. Před školkováním je upravíme sestřihnutím korunky i kořenů. Pro zaškolkování volíme půdu předem dobře zpracovanou, prohnojenou a pokud možno humózní, neboť na stavu stanoviště závisí nejen dobrý vývin podnože, nýbrž i výsledek očkování. Ke školkování se ve velkém množství používají sázecí stroje. Rozchod řádků upravíme rozchodem kol mechanizačních prostředků. Podnože sázíme asi 15 cm od sebe. Po vsazení podnože přišlápneme, abychom zajistili dobré spojení kořenů s ornicí, a ihned je nahrneme, abychom zabránili zaschnutí podnože. Dnes se školkuje mělčeji, aby odhrnutí a čištění před očkováním nebylo příliš pracné. Na zahrádce školkujeme na záhonek ručně, rýčem nebo dlouhou motyčkou s krátkou rukojetí. Také můžeme použít sázecí kolík.