Očkování růží

Očkování záleží v tom, že očko ušlechtilé odrůdy přenášíme na podnož s cílem získat nového jedince, který ponese vlastnosti přeneseného očka ušlechtilé odrůdy. Podnož tvoří podzemní část příští rostliny a ušlechtilá odrůda část nadzemní. Známe dva druhy očkování, a sice: na spící očko a na bdící očko. Při běžném množení odrůd se používá očkování na spící očko, tj. v době od konce června do konce srpna. Doba očkování je dána rovněž druhem podnoží a jejich vlastnostmi. Schopnost podnože přijmout očko závisí na dostatku půdní vláhy, a tím i mízy v rostlině, která umožňuje dobré odchlípení kůry při očkování. Jsou-li příznivé povětrnostní podmínky a je-li dostatek vyzrálých oček, můžeme začít s očkováním dříve. Větší školky mají založeny skleníkové kultury ušlechtilých odrůd, z nichž čerpají zásobu vyzrálých oček, neboť očkovanci z minulého roku z volné přírody kvetou nejdříve až počátkem července a vhodná očka lze z nich snímat až v době kvetení. Další možností je použít očka z výhonů seříznutých na podzim z polních kultur uchovaných do příštího léta v chladu při teplotě kolem 0 °C ve fóliových obalech. Nejvhodnější očka dává střední část odkvetlého vyzrálého letorostu. Zralost očka poznáme podle narůžovělého zbarvení, dále zlomením letorostu při ohnutí nebo na dřevě, jehož dužina má bílou až nažloutlou barvu. Jedním ze znaků zralosti očka je, že se ostny při tlaku z letorostu odloupnou bez poranění kůry. Nařezané rouby zbavíme ostnů, uschováme ihned do mokrých obalů, chráníme proti zaschnutí ještě plastickou fólií, ale nikdy nemáčíme ve vodě.

   Při značné vlhkosti a vyšší teplotě v létě je růst oček rychlejší, ale očka nejsou vždy dobře vyzrálá. Vyzrání oček možno podpořit přihnojením draslíkem (40 – 60 g na 1 m2) 6 – 8 týdnů před řezem roubů k očkování.

   Zasílají-li se očka poštou, po převzetí zásilky seřízneme dolní část letorostu s očky a ponoříme jej na 2 – 3 hodiny do vody. Rouby pak zabalíme do mokrého hadru nebo novin a ponecháme 24 hodin při teplotě 8 – 10 °C. Teprve potom řežeme očka. Očka z čajohybridů řežeme až po odkvětu. U remontantních růží bereme očko, když květ začíná rozkvétat, u polyant, když je květ mezi poupětem a rozkvětem. U popínavých růží řežeme očka z horních částí odkvetlého výhonu. Předpokladem úspěchu očkování je příprava roubů a správně vyříznutí očka. Rouby očkování si připravíme tak, že seříznutý letorost zkrátíme o horní nevyzrálou část o spodní část se slabě vyvinutými očky. Potom roub odlistíme, odřízneme listy tak, že ponecháme zbytek řapíku dlouhý asi 0,5 cm. Ponechaný zbytek řapíku usnadňuje manipulaci s očkem, urychluje očkování a lze podle něj zjistit ujmutí očka. Očko vyřízneme lehkým, obloukovitě vedeným pohybem čistého, ostrého nože, nikoliv tak, že trhavým pohybem od shora dolů drtíme nebo mačkáme štítek (budoucí očko). Štítek vyřízneme s minimálním množstvím dřeva, ale tak, abychom neporušili vegetační kuželík.

   Podnož odhrneme a odstraníme okolní zeminu kolem krčku, krček dobře otřeme čistým hadříkem a do krčku podnože provedeme zářez ve tvaru T, nepříliš hluboko, abychom zbytečně řezem neporanili dřevo. Horní zářez děláme poněkud šikmo a svislý zářez v délce asi 1,5 cm. Kůru podnože opatrně odchlípneme pomocí tzv. vylupováku na opačné straně nože, zasuneme připravené očko do zářezu na podnoži a horní část štítku zařízneme shodně s šikmým řezem na podnoži. Vsazené očko prstem přimáčkneme a ovážeme lýkem, plastickou fólií nebo speciálním elastickým gumovým obinadlem. Po očkování podnož opět přihrneme zeminou.

Pro zahrádkáře je vhodné použít pásku PVC širokého 1 cm. Odpadá dřívější zamazování oček kváskem jako ochrana před očkokazem (Clinodiplosis schneideri). Pásku lze vázat i přes očko; pod ní se drží stejnoměrné vlhko, které uspíší a podstatně zlepší ujmutí oček.

   Nyní se ve velkovýrobě zjednodušil i řez na podnoži k zasunutí očka. Místo příčného rovného řezu kolmo na krček, školkaři nyní dělají mírně šikmý řez směrem ke kořenům a v malém oblouku. Je výhodnější v tom, že kůra se snadněji odchlípne a očko se lépe i rychleji zasunuje. Odchlípnutí kůry je kratší, takže při zasunování kůra více pruží a lépe přidržuje očko. Také výkon se zvýšil. Zbytek kůry štítku očka se normálně odřízne.

Ujmutí oček

Za dostatečně vlhkého počasí, kdy je dostatek mízy, se očka ujímají velmi dobře a rychle. Asi za 16 – 20 dnů kontrolujeme ujmutí oček tak, že se dotkneme zbytku řapíku pod očkem. Je-li očko přirostlé, řapík při doteku opadne, kdežto u neujmutého očka řapík zasychá na štítku očka. Sucho zhoršuje nejen očkování, ale také ujmutí oček. Když zjistíme, že očko s podnoží srostlo, povolíme na protilehké straně očka úvazky lýka nebo PVC; gumové úvazky povolují samy. Když se očko neujmulo, což zjistíme při povolování úvazků, můžeme ještě přeočkovat, mají-li ovšem podnože mízu, máme-li k dispozici očka a není-li příliš pozdě. Tak dosáhneme téměř stoprocentního ujmutí. Na podzim pouze půdu mezi řádky zkypříme a přihrneme na keře růží, u malé výsadby motykou nebo rýčem, na velkých plochách naoráním. Když přijde nenadálá zima, není u nakopčených růží nebezpečí, že vymrznou, ani že je poškodí zvěř.

Ošetřování očkovanců

Na jaře, jakmile počasí dovolí, odhrneme nakopčené řádky až pod spodní okraj řezné rány a očka. Bezprostředně nad místem očkování podnož seřízneme mírně šikmo směrem od očka, aby k němu nestékala voda a očko nezahnívalo. Řezná rána musí být rovná a hladká, čehož lze dosáhnout pouze ostrými nůžkami. Ve velkovýrobě se k řezu používají pneumatické nůžky. Odřezané části podnoží vyneseme z řádků a spálíme. Očkovance pohnojíme vhodným komplexním hnojivem, na zahrádce např. Cereritem, a půdu zkypříme. Očka raší poměrně brzo, zpravidla vytvoří 1 výhon, pouze při poškození hlavního očka vyraší 2 – 3 výhony z postranních oček. Vyraší-li jeden výhon, musíme ho včas zaštipovat (pincírovat) za 3. – 4. vyvinutým listem, abychom dosáhli dobře rozvětvené a jakostní sazenice se 3 – 4 silnými výhony. Zaštipujeme prsty, nožem nebo nůžkami. Velmi důležitá je vhodná doba. Při předčasném nebo pozdním zaštipování raší očka pomaleji, nestejnoměrně a očkovanec se špatně rozvětvuje. V případě potřeby, např. je-li pomalé a špatné rozvětvování odrůdovou vlastností, zaštipujeme ještě jednou. Očkovanci kvetou zpravidla koncem června nebo začátkem července podle počasí. V době kvetení nebo po odkvětu výhony u čajohybridů příliš nezkracujeme, abychom rostliny nevyčerpávali a přitom získali kvalitní očka pro očkování nových podnoží. Za vegetace kypříme, odplevelujeme plečkou i vhodnými herbicidy, postřikujeme proti chorobám, popřípadě odstraňujeme jalové výhony z podnoží, aby do podzimu vyrostly silné zdravé rostliny.

Sklizeň sazenic růží

Na podzim, zpravidla v říjnu, ručně vyrýváme na zahrádce vypěstované sazenice keřů nebo stromků růží. Začneme co nejpozději, tj. až opadnou listy. Rýčem rostliny z jedné strany odryjeme, z druhé páčíme a do vzniklé rýhy je vyvrátíme, abychom příliš nepoškodili kořeny. Ručně je vytáhneme, odlistíme, svážeme do svazků a založíme nebo ihned vysázíme na záhon. Ve velkovýrobě vyoráváme rovněž co nejpozději, tj. až už listí opadává. Před vyoráváním keřové růže seřízneme ve výšce asi 30 cm, abychom je nejen lépe sklízeli, ale také s nimi snadněji manipulovali. Když neopadává listí, aspoň 14 dní před sklizní postříkáme vhodnou koncentrací jodidu draselného nebo Ethrelu, které uspišují tvorbu korkové vrstvy na řapíku a urychlují dozrávací pochody i opad listů.

   Speciálními pluhy – podrýváky – podoráváme jednotlivé řádky růží a rostliny vytahujeme jednotlivě. Potom je sbíráme, vážeme do balíků po 25,50 a 100 kusech. Mají-li rostliny ještě listy, klademe je vedle sebe a na sebe na hromady; v hromadách totiž nastane zvýšení teploty, která uspíší opad listí. Aby listy opadly u všech růží, musíme hromady přeložit tak, aby se okrajové balíky dostaly do jejich středů. Potom růže třídíme a expedujeme nebo ukládáme v zásobárně či zakládáme na záhony. V zásobárně, nejčastěji ve sklepě uložíme jednotlivé odrůdy podle jakosti a řádně je označíme podle jakostní třídy.

Zimní očkování v ruce

   Když vzešlé semenáčky dobře ošetřujeme, zaléváme a opatrně přihnojujeme, jsou už do podzimu, kdy je sklízíme, dostatečně silné. Bylo by škoda je na jaře školkovat a v létě očkovat.  Příliš by zesílily, obtížně se očkovaly a rašící výhony by se pak snadno vylomily. Proto vyorané nebo vyryté podnože vytřídíme a nejsilnější oddělíme. Buď je založíme do vlhkého písku v chladném sklepě, nebo nasázíme přímo do květináčů a postavíme nejdříve na záhon a před trvalým zamrznutím přeneseme do sklepa. V prosinci nebo lednu je přemístíme do světlé místnosti s teplotou 8 – 10 °C. Za 2 – 3 týdny začne proudit míza a očka se začnou nalévat. Tehdy můžeme roubovat nebo očkovat v ruce. Asi 8 – 10 cm nad povrchem půdy seřízneme podnož. Jednoduchým plátováním přiložíme seříznutý roub s 1 – 2 očky k stejně seříznuté podnoži a zavážeme páskem z PVC. Můžeme také očkovat tak, že seřízneme vodorovně podnož, podélně nařízneme kůru, vložíme očko a zavážeme. Rouby si uchováme od podzimu v chladničce nebo je získáme ze skleníku. Potom rostlinám zvýšíme teplotu na 14 – 14 °C asi na měsíc, udržujeme vyšší vlhkost postřikem nebo krytím fólií na slabém rámu. Když se očka ujmou a začnou rašit, snížíme teplotu na 12 – 10 °C. Takto urychlíme pěstování keřových růží o rok, poněvadž na jaře už je můžeme sázet na záhon

Množení očky

   Množení růží očky je způsob málo známý a pro velkovýrobu bezvýznamný, ale zahrádkáři a milovníku růží dává námět k vlastním pokusům, spojeným s dlouhým napínavým čekáním na výsledek. Z dobře vyzrálých zdravých výhonů vybraných druhů a odrůd, na nichž sedí v paždi listů vyvinutá nerašící očka, vyřízneme ostrým nožem očko se štítkem kůry a dřeva i listem. Vyříznuté očko s listem sázíme do květináče naplněného pískem s rašelinou do hloubky asi 3 cm a květináč zapustíme do mírně zastíněného záhonu nebo jej dáme na západní či severní okno. Také ho můžeme zasadit do pařeniště. Květináč přikryjeme fólií, aby očka i list měly dostatek půdní i vzdušné vlhkosti. List nemá předčasně zvadnout a odumřít. Asi za 20 – 25 dní se začne tvořit kalus a potom kořínky. Když očko zakoření, buď je ponecháme na záhoně, nebo sázíme do květináčů odpovídající velikosti a druhým rokem stanoviště.