Množení růží polovyzrálými řízky

Přes mnohá tvrzení, že ušlechtilé odrůdy, a především čajohybridy, nelze úspěšně množit polovyzrálými řízky, přesvědčili nás mnozí milovníci růží o opaku. Pohledem zpět do historie množení šlechtěných růží zjistíme, že tento způsob byl kdysi převážným způsobem množení. Mnozí z nás mají ještě v paměti speciální skleněné zvony, pod nimiž řízky dobře koření, často až ze 75%.K množení touto metodou zvolíme stinné stanoviště s humózní, dobře propustnou zeminou. Odborná literatura uvádí, že k tomu účelu volíme výhon, který má aspoň 10 oček, můžeme však použít i výhon, který má jen polovinu oček. Z výhonu odstraníme listy a výhon šikmo vsuneme do zeminy tak hluboko, aby 4 – 5 oček bylo pod povrchem záhonu. Vyčnívající část výhonu překryjeme obrácenou sklenicí se širokým hrdlem (zavařovačkou) tak, aby se pod sklenicí utvořilo uzavřené prostředí; nejlépe sklenici usadíme tak, aby její hrdlo bylo přihrnuto asi 1 cm vrstvičkou zeminy. Čas od času větráme a odstraňujeme plevele, a to tak, že sklenici sejmeme, zavlažíme zeminu a opět řízek přikryjeme. Nikdy nenecháme zeminu zaschnout. Sklenici sejmeme tehdy, když řízek začne rašit. Za dva roky vyrostou dostatečně silné sazenice vhodné k přesazování. Přesazujeme, až rostlina zesílí. Tak vypěstujeme pravokořenné jedince.

   Mnozí milovníci růží mají pro tento způsob množení zřízena malá pařeniště nebo sázejí řízky do květináčů s pařeništní zeminou nebo směsí normální zeminy s rašelinou. Řízky řežou po prvním odkvětu záhonových růží ze střední části výhonů. Řízek uříznou s třemi očky, přičemž výhon seříznou šikmo bezprostředně pod spodním očkem a v půdě ponechávají dvě očka. Seříznutou plochu pod očkem je možno poprášit stimulátorem pro lepší tvorbu kořenů. Řízky přikrývají sklenicí, v pařeništi fólií nebo oknem. Řízky ošetřují tak, že podle potřeby zavlažují, větrají a stíní proti přímým účinkům slunce.

   Se zakořeněním lze počítat během 14 dnů. Pak je nutné řízky otužovat větráním při omezeném mlžení. Zemina však musí zůstat vlhká. Na zimu se řízky v květináčích přenesou do sklepa a ponechají se zde při teplotě asi +3 °C. Na jaře se pak narašené řízky vysazují do volné půdy a do podzimu jsou sazenice schopné přezimovat.