Množení růží kořenovými řízky

Některé druhy růží, např. R. arvensis HUDS., R. cinnamomea LEDEB., R. rugosa THUNB. a jiné, tvoří výběžky a odnožují, takže je můžeme množit kořenovými řízky. Od starších rostlin odhrneme na jaře ornici až na kořeny, odřízneme silnější kořeny a rozřežeme je na řízky dlouhé 6 – 8 cm. Na záhoně s dobrou, kyprou ornicí uděláme motykou rýhu hlubokou 5 – 6 cm, do ní položíme kořenové řízky a přihrneme je. Při přiměřené vlhkosti začnou řízky rašit za 6 – 8 týdnů. Po vyrašení letorosty zaštípneme, když mají 5 listů. Tím podpoříme rozvětvení, takže do podzimu se vyvinou silné sazenice schopné výsadby.