Množení hřížením

Hřížení je levnou metodou množení sadových a některých tzv. botanických růží. Vybereme 2 – 3 silné a zdravé výhony u dobře vyvinutých a jeden výhon u slabých rostlin ve směru řad nebo po obvodu. V jeho blízkosti na vhodnou vzdálenost vyryjeme jamku a naplníme ji směsí kompostu, rašeliny a písku. Výhon ohneme tak, že vrcholová část směřuje vzhůru a pod ní v místě ohybu opatrně nařízneme jazýček dlouhý asi 5 – 7 cm. Místo ohybu se zářezem ponoříme do připravené zeminy aspoň 5 – 7 cm hlubokoů, přiháčkujeme, aby výhon dobře držel, a zahrneme zeminou, kterou udržujeme dostatečně vlhkou. Tím podpoříme tvorbu kalusu na řezné ploše a tvorbu kořenů. Hřížení provedeme v zimním nebo jarním období. Vhodné jsou pouze jednoleté, vyzrálé, zdřevnatělé výhony. Během vegetace zakoření a na podzim nebo příští jaro můžeme sazenice vyjmout a sázet na záhoně nebo na určené místo. V prvním roce je vyštipujeme a nenecháme kvést. Podpoříme tím tvorbu kořenů, takže rostliny dostatečně vzrostou a zesílí.