Žloutenka (chloróza)

   Na rostlinách se objevují žlutozelené, žluté až bělavé listy a odbarvení se může šířit po celém záhonu. Růže špatně rostou a kvetou, někdy listy až zhnědnou a opadávají. Infekční chlorózu počítáme k virózám, neinfekční má různé příčiny.

   Především jde o nevhodné složení půdy. Půda má vysoký obsah vápníku a fosforu, je příliš kyselá nebo velmi vysychává. Příčinou žloutnutí může být i stálá vlhkost a špatné provzdušnění půdy vlivem trvale vysoké hladiny podzemní vody. Zůstanou-li zelené pouze hlavní i vedlejší žilky a jejich nejbližší okolí, a to jen na mladých listech, jde o nedostatek železa. Když zůstanou zelené jenom hlavní žilky s okolím na mladých i starších listech, jde o nedostatek manganu. Když zežloutnou nejdříve jen samotné žilky, je podezření na hnilobu kořenů, často ze stojící vody nebo jako následek značné koncentrace živných solí v půdě. Žloutnutí listů je také příznakem bakteriální nádorovitosti kořenů. V nerozhodných případech pozorujeme proto i kořeny.

   O úpravě příliš kyselých nebo silně vápenitých půd před sázením jsme již psali. Může se však stát, že neúnosně vzroste obsah vápníku v půdě dodatečným vápněním, někdy přidáním převápněného kompostu nebo dlouhodobou zálivkou silně vápenitou vodou. V půdě přítomné železo je pak zablokováno vápníkem a rostlina z něho nemůže přijmout ani to nepatrné množství, které je pro ni nezbytné. Takové případy léčíme opakovanou zálivkou 1% roztokem síranu železnatého (zelené skalice) v týdenních intervalech nebo i postřikem 0,1% roztokem zelené skalice. Při zvlášť silném výskytu práškovou zelenou skalici nasypeme přímo do mělkých brázdiček, v dávce 100 až 250 g na 1 m2., poprvé zjara a podruhé koncem vegetace. Vždy dobře zavlažíme.

   Osvědčuje se dovážený přípravek Sequestrene Fe – 138 buď jako postřik na listy 0,1% roztokem, nebo jako zálivka roztokem 20 až 30 g přípravku ve 4 l vody k jednomu keři. Přípravek obsahuje železo v chelátové formě, rostlinám rychle přístupné a dlouho setrvávající v půdě. Podobné účinky má i náš nový přípravek Chlorofen, používaný v dávce 20 až 50 g na 1 m2.

   Příčinou žloutnutí listů může být také nesprávná výživa a často i nachlazení nebo dokonce namrznutí. Půdní poměry upravujeme provzdušněním, kypřením a dodáním kompostu, opatrným hnojením fosforem a vydatnějším draslíkem. Nachlazení se projevuje celkovým zesvětlením listů, zpravidla v době rašení, když jsou mladé listy překvapeny pozdními jarními mrazíky. Nemívá vážnější následky a s oteplením se listy brzy zazelenají.