Zlatohlávek zlatý

Zlatohlávek zlatýCetonia aurata  

Brouk je dlouhý 15 až 24 mm, navrchu celý zlatoleskle tmavě zelený. Přezimuje jako larva, často v kompostech vystavených slunci nebo ve ztrouchnivělých stromech. Bývá častějším hostem v zahradách poblíž lesa. Ponravy nepřekusují kořeny, mohou škodit jen podrýváním semenáčů. Brouk nenadělá mnoho škod, nalezneme jej zpravidla v plně již rozkvetlém květu zahrabaného mezi tyčinkami, kde si pochutnává na pylu. Vybírá se velké žluté a bílé květy. Jedině když nenalezne rozkvetlý květ, pokouší se prokousat si cestu k pylu.

   Postřikujeme 0,2% Metationem E 50. Lehce se dá z květů sbírat, hned neuletí, a když je zabrán do hodování, můžeme jej přinést v odříznutém květu až domů. Je to jeden z našich nejkrásnějších brouků a způsobené škody jsou jen nepatrné, takže pokud se příliš nerozmnoží – snad bychom jej ani neměli hubit.