Virózy růží

   Na růžích bylo zjištěno několik virových chorob, z nichž jsou nejznámější mozaika růží způsobená virem Rosa virus 1 a žloutenková mozaika růží vyvolaná virem Rosa virus 2. Příznaky viróz jsou různé, nejčastěji jde o světle zelené až žluté skvrny podél hlavních žilek, postupující ke kraji, někdy rozmyté až slévavé i částečně vyvstalé, jindy ostře ohraničené, dále tenké i široké, souběžné žlutavé linky i různé kruhové kresby, popřípadě patrné jen v průhledu a navrch sotva znatelné. Často je  postižena jen polovina listu, což je charakteristické. Celá rostlina roste slaběji, květy jsou menší, bledší, popřípadě zdeformované. Ze známých odrůd je k virózám nenáchylnější odrůda ʼThe Queen Elizabeth Roseʼ. Příznaky viróz nejsou vždy shodné. Má na ně vliv odrůda, počasí, výživa apod.

   Šíření choroby zamezujeme hlavně úzkostlivou čistotou nástrojů (nožů, nůžek, rýče apod.), a především dezinfekcí nástrojů, které přišly do styku s infikovanou rostlinou. Dále včas hubíme živočišné škůdce (mšice, svilušky, háďátka atd., přenášející viry). Je samozřejmé, že nepoužijeme očka, rouby ani semena z napadených růží, ani z rostlin podezřelých z napadení. Celé rostliny i se všemi kořínky ihned po zjištění choroby odstraníme ze záhonu a spálíme. Řezné nástroje před dalším použitím dezinfikujeme opláchnutím v silnějším louhu a potom je ponoříme do horké vody.