Štítěnka čárkovitá

Štítěnka čárkovitámytilococus ulmi  

Má tmavohnědé, kyjovitě protáhlé štítky dlouhé 3 – 4 mm a široké 1,5 mm. V květnu se z vajíček líhnou larvy, vylézají na větévky, přisávají se na nich a vytvářejí si v červenci vlastní štítek, pod nímž se vyvíjejí dále.