Skvrnitost zelené kůry

Skvrnitost zelené kůryConiothyrium wernsdorffiae  

Zjara se na mladším dřevě objevují ojedinělé velké tmavé skvrny s červeným okrajem, které jsou nepravidelně roztroušeny na větévkách, často na očkách a v místech rozvětvení. Později hnědnou a zasychají, odumřelá kůra se odlupuje, vznikají pukající hrboly, jejichž okraje zduří a zavalují se. Nad zaschlým místem výhon špatně roste, až zcela zachází. Postižená očka černají a odumírají. Houbou může být infikováno i starší dřevo, zejména rány a řezy. Napadení podporuje přehnojení dusíkem, mechanické i mrazové poranění kůry, zapaření při předčasném zimním zakrytí nebo pozdním odkrytí apod. Postižené výhony odřezáváme a pálíme. Na starších větvích můžeme rány vyřezat až do zdravého dřeva a zatřít voskem. Před zavinováním, a hlavně po odkrytí stříkáme 1% Kuprikolem 50, za vegetace používáme k postřiku 0,4% Perozin 75 B. Hnojíme dostatečně draslíkem a fosforem.Cylindrocladium scoparium

   Hniloba kořenových krčků vzniká v příliš vlhkém prostředí, zejména u rostlin nadměrně hluboko sázených. Bezprostředně při povrchu půdy, často v okolí místa štěpování, kůra ztrácí barvu, až zčerná a tvoří prolákliny. Později se choroba šíří pásovitě dále, jak do větví, tak i do kořenů. Růže málo kvete, nepřirůstá, chřadne, až zachází. Jakmile tuto chorobu poznáme, rostliny vykopeme a spálíme.Cylidrosporium ramicola

   Velmi rozšířená choroba, která postihuje mladé, zelené letorosty. Tvoří na nich černé skvrny velké až 12 mm, jejichž střed později zhnědne a okraj až karmínově zčervená. Postižené výhony řežeme a pálíme. Postřikujeme 1% Kuprikolem 50, za vegetace 0,4% Perozinem 75 B.