Plevele a růže

K ošetřování růží během léta náleží i pravidelné odplevelování. V růžových školkách se používají různé plevelohubné chemické přípravky. Po vysetí semen podnoží, ještě před jejich vyklíčením se ošetřuje pozemek herbicidy s krátkodobým účinkem, jako je např. Gramoxone N. Vysazené a zakořeněné růže se mohou ošetřovat plevelohubnými přípravky s dlouhou účinností, např. postřikem velmi zředěných selektivních herbicidů na bázi simazinu, jako je Gesatop 50. Ušetří mnoho ruční práce, ale i při jejich používání je třeba znát dokonale všechny jejich vlastnosti, přesně dodržovat dávky a postupy a ovládat znalost faktorů, které mohou výsledek ovlivnit kladně, nebo záporně. Význačnou pomocí mohou být herbicidy ve velkých růžařských podnicích, ale musejí se používat s plnou zodpovědností.

   Pro stálé výsadby růží v zahradách jsou již herbicidy méně vhodné a bylo např. zjištěno pokusy, že po několika letech soustavného používání simazinových přípravků vykazovaly růže na stálém stanovišti viditelné zaostávání ve srovnání s kontrolní výsadbou neošetřovanou herbicidy. Půda našich zahrad je ostatně již tak dost otravována nutnými ochrannými postřiky.

   Ručním pletím plevelů nám nepřibude mnoho práce, když je spojíme s pravidelným okopáváním a kypřením půdy. Včas musíme odstraňovat zejména plevely, které jsou hostitelskými rostlinami hmyzu, škodícího růžím především přenosem viróz. Částečnou pomocí proti plevelům je i nastýlání půdy – mulčování.