Pilatka prýtová

Pilatka prýtováArdis brunniventris  

Samička je černá, o něco menší než u pilatky dřeňové. Klade vajíčka již v dubnu a květnu pod pokožku listů. Dorostlá housenice je bělavá, dlouhá až 1 cm. Na rozdíl od pilatky dřeňové vyžírá dřeň výhonů směrem od vrcholu dolů, kde se prokouše ven a přezimuje v půdě.

   Škodí stejně jako pilatka dřeňová. Napadá většinou silnější výhony, které ještě dlouho vegetují a kvetou, aniž vadnou.

   Při řezu květů do vázy a odřezávání odkvetlých květů sledujeme, zda není výhon provrtán. Poškozené výhony musíme někdy velmi hluboko odřezávat, protože i ve zdánlivě zcela zdravém výhonu přistihneme často na dně chodby housenici. Postřik a dezinfekce půdy jako u pilatky dřeňové.