Pilatka listová

Pilatka listováCaliroa aethiops  

Pilatka listová je dlouhá 4 – 5 mm, černě zbarvená, lesklá. Samičky kladou vajíčka v květnu a červnu na rub listů. Housenice jsou zelenožluté, dlouhé asi 1 cm, pokryté slizem. Kuklí se v půdě.

   V době žíru housenice úplně skeletují listy a narušená místa zasychají. Někdy škodí i na poupatech. Růže pocházející z R. rugosa a všechny odrůdy s lesklým listem nebývají napadány.

   Hned při prvním objevení housenic postřikujeme 0,2% Metationem E 50.