Pilatka dřeňová

Pilatka dřeňováMonophadnus elongatulus  

Vosička je dlouhá 6 až 8 mm, černá a líhne se zpravidla v květnu a červnu. Samička nařezává kladélkem listový řapík v paždí letorostu a do zářezu klade 1 vajíčko. V místě vznikne asi dvoumilimetrový plochý hrbolek. Vylíhlá housenice prokouše otvor k ose výhonu, zpravidla u ostnu, vyžírá dřeň a postupuje směrem vzhůru. Larvy dosahují délky asi 15 mm, jsou tlusté 1,5 mm, bělavé, s tmavou hlavičkou. Dorostlá housenice se prokouše bokem při vrcholu výhonu, padá na zem, v půdě přezimuje, a teprve zjara se zakuklí. Ročně má jedno pokolení.

   Postižený výhon vadne, sklání se a usychá. Místo vstupu i výstupu pilatky ujde snadno pozornosti, a teprve vadnoucí výhon nás na škůdce upozorní. Polyantky nenapadá.

   Každý vadnoucí výhon pečlivě prohlédneme, a je-li napaden, seřezáváme až do dřeva na pohled zdravého, až kam sahá chodba, a pálíme. Od května do poloviny července ošetřujeme systematickými přípravky, jako je 0,1% Intration 50, a na podzim dezinfikujeme půdu pod růžemi vápnem nebo poprachem Metationem P-5.