Pilatěnka drobná

Pilatěnka drobnáBlennocampa pusilla  

Vosička je dlouhá jen 3 až 4 mm, černožlutá, s bělavými blanitými křídly. Od poloviny května do začátku června klade na okraj listu vždy jedno až tři vajíčka. Vylíhlé larvy, tzv. housenice, jsou dlouhé 8 – 9 mm, bělavé a později světle zelené. Pilatěnka má jen jedno pokolení do roka, dorostlé larvy zalézají mělce do půdy, kde přezimují.

   Housenice nahlodávají pletivo listů podél hlavního žebra, tím se okraje listů svinují do trubiček a poskytují larvám ochranu i potravu. Svinuté lístky jsou nápadné na první pohled a značně hyzdí keř. Listy později žloutnou a opadávají. Odrůdám růží s lesklými, tuhými listy, které pocházejí z R. rugosa, pilatěnka škodí méně.

   Svinuté listy hned odtrháváme a ničíme. Svinování předcházíme včasnými postřiky systematickými přípravky, nejlépe 0,2 – 0,25% Metationem E 50. První postřik děláme v teplejších oblastech asi v polovině května, v chladnějších asi koncem května. Druhý postřik má následovat za 10 až 12 dnů, a když pro jistotu uděláme ještě třetí postřik po stejné době, můžeme se spolehnout, že toho roku budeme mít růže bez svinutých listů.