Obaleč růžový

Obaleč růžový

Obaleč růžovýCacoecia rosana  

Je nejčastější z druhů obalečů poškozujících růže. Motýlek je dlouhý asi 6 mm, křidélka přední má žlutá až rezavohnědá, zadní popelavě šedá. Housenky se líhnou v dubnu až květnu, dorůstají délky přes 12 mm, jsou světle zelené, s řadou tmavých skvrnek na hřbetní straně. Z mladých listů spřádají pavučinová hnízda, kde žijí pospolu a čile se rozlézají, aby ožíraly poupata i nejmladší listy. Koncem května se spouštějí po vláknech k zemi a v půdě se kuklí ve světle hnědém zámotku. Motýlek se líhne v červnu a klade vajíčka pro pokolení příštího roku. Nalézáme jich obvykle větší množství pod očky. Při větším rozmnožení působí značné škody ožíráním malých poupat a mladých listů.

   Odstraňujeme včas napadené části a ničíme je i s housenkami, které v zámotcích snadno odolávají dotykovým přípravkům. Proto volíme postřiky systematické, jako je 0,2% Metation E 50, 0,2% Sodep, 0,1% Intration. Zimním postřikem (2% Arborol M) můžeme ničit vajíčka všech obalečů, přezimujících na rostlinách.