Háďátko kořenové

Háďátko kořenovéMeloidegyne marioni  

Růže špatně roste, počne vadnout, zejména za horkých dnů, a někdy i odumírá bez viditelných příčin. Na kořenech nacházíme četné, podlouhlé, uzlovité zduřeniny, většinou jen několik milimetrů v průměru, ale také nádorky až velikosti vlašského ořechu. Původce jsou háďátka, drobní nitkovití červi, dlouzí asi 0,5 až 1 mm. Vnikají zejména do mladých kořenů a škodí jednak sáním, jednak tím, že jejich výměšky dráždí rostliny k tvorbě nádorků. Novotvary přerušují činnost kořenů, rostlina stále přemosťuje poškozená místa, a při silném napadení se vysiluje tvorbou náhradního hustého pletiva kořenů. Háďátka mají velkou rozmnožovací schopnost, takže mohou brzy zamořit celé záhony. R. multiflora bývá napadána častěji než R. canina.

   Při velkém zamoření přesazujeme růže na jiný pozemek. Po vyjmutí z půdy ničíme škůdce ponořením kořenů na 10 minut do vody teplé 50 °C. Dbáme, aby škůdce nebyl přenesen na nezamořený pozemek nářadím, obuví apod.

   Než vysadíme růže na pozemek, kde již jednou byly, půdu dezinfikujeme chemickými přípravky. Nematin ničí jak háďátko kořenové, tak i larvy různého hmyzu (i drátovce), škodlivé houby a také zneškodňuje semena některých plevelů. Záhony kropíme roztokem 150 ml Nematinu v 6 – 10 l vody na 1 m2. Po zalití zryjeme celou vrstvou půdy, a aby se zvýšil účinek přípravku.

   Při použití Nematinu je třeba dbát zvláštní opatrnosti, protože v aktivním stavu poškozuje i kořeny rostlin. Nesmí se používat na záhonech vzdálených méně než 1 m od koncových kořenů stromů, keřů nebo trvalek. Ošetřovaný pozemek se osazuje nejdříve za 5 týdnů, popřípadě ještě později podle propustnosti půdy a teploty. Za chladnějšího počasí při teplotách nižších než +5 °C, musíme uvedenou lhůtu značně prodloužit, aby přípravek zcela vyprchal z půdy.

   Proti háďátkům lze působit také zcela jednoduchým způsobem, zvlášť vhodným jako preventivní opatření. Známá letnička aksamitník čili afrikán (Tagetes patula a Tagetes erecta) vylučuje z kořenů látky, které nematody odpuzují nebo snad i hubí. Pozemek, na který chceme opětně vysázet rozsekáme a zaryjeme. Když toto opakujeme i v příštím roce, můžeme ji znovu vysazovat růže bez obav z háďátka; sníží se i nebezpečí tzv. únavy půdy.