Drátovci

DrátovciElateridae  

Škody na kořenech působí také drátovci, larvy kovaříků, jejichž vývoj trvá 3 až 4 roky. V zahrádkách je hlavně třeba důsledně ničit larvy škůdců při každém přerývání i kypření půdy, a přehazování kompostů.