Černá skvrnitost růží

Černá skvrnitost růžíMarssonina rosae (Actinonema rosae)  

Rovněž velmi rozšířená a nebezpečná houbová choroba. Od léta do podzimu, někdy již koncem května, se objevují nejdříve na spodních listech malé, zahnědlé až černé skvrny s paprskovitě roztřepenými okraji. Postupně se zvětšují a spojují do menších až větších ploch. Napadají i mladé výhony, zvlášť u odrůd s měkkým dřevem. Napadené listy rychle žloutnou a opadávají, rostlina ztrácí důležité orgány. Vyhání sice nové výhony a listy, ale tím se dále oslabuje a nové výhony již nevyzrávají. Růže vstupuje do zimního období vysílená, měkké výhonky zmrzají a snadno zmrzá celá rostlina. Stromkové růže jsou méně napadány, protože spory přezimující v půdě nedosáhnou tak snadno do koruny.

   Zárodky houby přezimují na spadaném listí, ale i na dřevě keřů. Sbíráme pečlivě všechen opadaný list, ihned odřezáváme nakažené špičky výhonů a pálíme, právě tak jako odpad při řezu růží. Nic nesmí přijít do kompostu, vše na oheň. Bylo zjištěno, že ani teploty –18 °C nezničí přezimující spory, které ještě po dvou a půl letech jsou aktivní. Růže nezaléváme stříkáním z hadice na listy, ale z konve až nízko ke kořenům. Chorobu také podporuje studená, zamokřená půda a vlhké letní počasí, a též přehnojení dusíkem. Již na podzim stříkáme nebo kropíme jemnou růžicí půdu pod keři 0,5% Nitrosanem 50, dávkou asi čtvrt litru na 1 m2. Před zimním zakrytím stříkáme tímto roztokem listy pnoucích růží, které neshazují listy a které bychom jen obtížně odlisťovali. S ochrannými postřiky začínáme co nejdříve, nejpozději v červnu. Vhodný je 0,4% Perozin 75 B. Kombinace s 0,5% Sulikolem K hubí současně padlí růžové. Opakovanými postřiky po 10 až 14 dnech udržíme listy zdravé. Černou skvrnitost omezují i všechny měďnaté přípravky, např. 0,3 až 0,5% Kuprikol 50, četné odrůdy růží však špatně snášejí měď. 0,1% roztok organického fungicidu Fundazolu, s úspěchem používaný hlavně proti padlí, ničí také černou skvrnitost a rez a jeho předností je, že nezapáchá, ani nehyzdí vzhled růžových listů bělavými skvrnami, jako některé jiné postřiky, zvláště sirné a měďnaté. K zvýšení přilnavosti přidáváme 0,025% Citowett nebo 0,1% Persapon.

   V citlivosti různých odrůd růží k černé skvrnitosti jsou velké rozdíly a volba vhodného sortimentu je také jedním ze způsobů boje proti této chorobě. Napadení může ovlivňovat také stanoviště. Někde zažijeme překvapení, že je napadena právě odrůda, známá jako odolná, kdežto růže považovaná za náchylnou v tom prostředí skvrnitostí netrpí.