Bakteriální nádorovitost

Bakteriální nádorovitostAgrobacterium tumefaciens 

Příčinou choroby jsou baktérie, které se vyskytují nejen na růžích, ale též na různých dřevinách, ba i např. na řepě, rajčatech, pelargóniích a jiných rostlinách. Baktérie vyvolávají nádory různé velikosti především na kořenech, kořenovém krčku nebo v místech štěpování. Vnikají do rostliny jedině poraněnými pletivy, např. ranami způsobenými při obdělávání apod., a dráždí ji k tvorbě nádorů. Nádory jsou zpočátku šedobílé, měkké, později se buď rozpadávají, nebo dřevnatější. Při dostatečném přísunu živin se tvoří poměrně velké, zbrázděné nádory. Viditelným příznakem nákazy je zpomalení růstu a žloutnutí listů. K tvoření nádorů spotřebuje rostlina mnoho živin, stále více se vysiluje a chřadne. Vnitřní, ale i vnější projevy choroby nejsou vždy stejné, někdy nelze vůbec pozorovat rozdíl mezi zdravou a postiženou růží, která někdy ještě po léta roste a kvete. Jindy se však vyvine nádor v místě očkování a je brzy vážně ohrožen život celé rostliny. Před sázením dobře prohlédneme kořeny sazenic. Případný nádor můžeme vyříznout a tím většinou zlikvidujeme chorobu. Někdy se však stane, že příznaky choroby (nádory) se později objeví znovu na kořenech nebo i na větvích a v několika letech může choroba zahubit celý keř. V rostlinách jednou postižených se nákaza může šířit zvláštními infekčními pruhy: tak vznikne novotvar na místě dosti vzdáleném od vstupu infekce a nezbývá, než napadenou rostlinu odstranit a spálit. Přenést nákazu mohou i očka z nakažených rostlin. V půdě se nákaza nadměrně nehromadí, a sázíme-li růži po růži, postačí obvyklá výměna půdy. Choroba se vyskytuje častěji na podnožích R. multiflora než R. canina.