Vyvazování růží

Pnoucím růžím můžeme sice nechat růst výhony v rozklenutých obloucích do široka, ale málokdy máme v zahradě tolik místa. Proto většinou jejich výhony různě vedeme a vyvazujeme buď vzhůru, nebo šikmo, vějířovitě anebo i vodorovně na vhodných podpěrách. Výhony ovíjíme spirálovitě k vrcholu, aby zpomalený tok mízy povzbudil k vyrašení očka i v dolní části keře. Když vyvazované výhonky citlivě rozložíme, aby utvořily souvislou plochu, a věnujeme i nadále stálou pozornost její úpravě, vznikne kvetoucí stěna nevšední krásy, která bude obdivovaným obohacením i nevelké zahrádky.