Puklice švestková

Puklice švestkováEulecanium corni var. rosae  

Štítky má hnědé, oválné, dlouhé 2,4 mm. Samička je červenohnědá, dlouhá 4 – 6 mm, sameček je menší, dlouhý jen něco přes 2 mm. Na jaře, v březnu až dubnu, se probouzejí drobné, sotva viditelné larvy, rozlézají se a přisávají nejčastěji na mladých letorostech s hladkou pokožkou. Larvy druhého pokolení se líhnou a rozlézají koncem června. Vyskytuje se ve větším množství v suchých, teplých polohách a po teplém podzimu.

   Štítěnky škodí vysáváním šťávy z letorostů a listů, silněji napadené výhony chřadnou, znetvořují se i zasychají.

   V době vegetačního klidu v zimním období postřikujeme 3% Arborolem M, v předjaří 0,5 – 1% Nitrosanem 50, v době líhnutí a sání larev systematickým přípravkem Intration 50 v koncentraci 0,05 – 0,1%.