Pilatka bělopásná

Pilatka bělopásnáAllantus cinctus  

Vosa je dlouhá 7 až 10 mm a štíhlá. Má lesklé černé tělo s bílými proužky na zadečku, křídla žlutě narůžovělá. Vajíčka klade jednotlivě nebo až po 7 kusech na rub listů. Vylíhlé housenice jsou modrozelené, na bocích tmavě tečkované, dlouhé 10 – 15 mm. Po 4 až 6 týdnech dorůstají, zalézají do trhlin dřeva, mezi spadané listí, ale nejraději do dřeně seříznutých tlustších větví růží. Můžeme je tam nalézt, třeba sedm nad sebou, zakuklené v hloubce až 10 cm. Zjara se z kukel líhnou pilatky. Mívá dvě generace do roka.

   Škodí tak, že larvy od května do srpna vyžírají nejdříve otvory v listovém pletivu a později žerou listy od okrajů. V klidu se zdržují spirálovitě svinuty na spodu listů.

   Odřezáváme-li při zemi, zvláště v blízkosti místa očkování výhony tlustší než tužka, zatřeme je asfaltovou barvou nebo šelakem. Pozor na trhliny v kůlech. Listí shrabeme a spálíme. V době žíru postřikujeme 0,2% Metationem E 50.