Lalokonosec rýhovaný

Lalokonosec rýhovaný – Otirrhynchus sulcatus  

Larvy škodí na kořenech, kde vyhlodávající krátké chodbičky. Brouci okusují mladé výhony a vyžírají očka. Ochrana je stejná jako u chrousta.